Registrer deg
Logg inn

Informasjon til ansatte

Helseleverandøren AS har som mål å tilby best mulig lønn og søker hele tiden etter å være det byrået i Norge som gir best lønnsbetingelser til våre ansatte. Vi er et firma med mye kompetanse og de fleste av våre konsulenter har mange års erfaring fra de største bemanningsselskapene i Norge. Vårt ønske er å være et litt mindre byrå med mer tid og fokus på våre medarbeidere.

Norsk autorisasjon

Før du jobber i Norge for første gang er du nødt til å søke norsk autorisasjon. Gå inn på linken under for å begynne prosessen. Dette kan ta alt fra 2 uker - 2 måneder så det er lurt å være ute i god tid før du planlegger å jobbe.

Gå til link

Skattekort

Alle som jobber i Norge må ha norsk skattekort. Er det første gang du jobber i Norge må du til skattekontoret for ID-kontroll. Om du tar kontakt med din konsulent hjelper vi deg med denne prosessen.

Politiattest

Fra 01.01.17 må alle som jobber som helsepersonell i Norge ha gyldig norsk politiattest. Din konsulent vil sende deg et skjema og mer informasjon om dette.

Lønn

Vi betaler lønn den 15. hver måned etter du har jobbet. Har du jobbet hele oktober blir lønnen utbetalt den 15.11.

Forsikring

Helseleverandøren har yrkesskadeforsikring gjennom Storebrand AS. Denne forsikringen dekker skader og ulykker i forbindelse med arbeidet.

Pensjon

Vi har OTP (obligatorisk tjenestepensjon) gjennom Storebrand AS.

Reise

Helseleverandøren AS dekker hele din reise. Vi vil kontakte deg i god tid før du skal reise og bestiller flybilletter for deg. Ta vare på kvitteringer for andre utlegg du har hatt i forbindelse med reisen og send til din kontaktperson hos oss, så får du det refundert sammen med lønnen.

Bolig

Vi betaler bolig i nærheten til arbeidsplass. Om ikke annet er avtalt er den møblert og inkluderer TV, internett og det du måtte trenge. Du må ha med eget sengetøy (dynetrekk, putevar, laken) og håndklær. 

Sykemelding

Vi følger gjeldende norske lover som innebærer at du sparer opp rett til sykemelding etter 4 ukers jobbing. Etter 8 ukers jobbing sparer du opp rett til egenmelding. Om du avslutter oppdraget og tar mer enn 14 dager fri må du spare opp denne retten på nytt.

Feriepenger

I tillegg til lønn får du 12% feriepenger utbetalt i juni påfølgende år.

Opplæring

Når du kommer til en ny arbeidsplass vil vi sørge for at du får tilstrekkelig opplæring før du begynner å jobbe selvstendig. Vanligvis innebærer dette 1-4 vakter opplæring.

Arbeidsklær/ID-kort

Ved ankomst til ny arbeidsplass vil du få tildelt arbeidsklær og id-kort. Du må ha eget skotøy.

Føring av timer

Når du har jobbet skriver du inn timene i timelisten på din profil i Recman. Se linken under om du har spørsmål. Du kan også kontakte din konsulent.

Gå til link

Tuberkulose/MRSA/Vaksine

Du får tilsendt “Egenerklæring MRSA/Tuberkulose” som besvares i god tid før ditt oppdrag. Din personalkoordinator vil informere deg om det er behov for screening før du starter i ditt oppdrag. Helseleverandøren følger til enhver tid norske myndigheters påbud og anbefalinger knyttet til smittevern, og vil bistå deg ved behov for MRSA/Tuberkulose screening.

Leiebil

Vi dekker leiebil i tilfeller der det ikke er mulig med kollektivtransport. 

Leiebil er kun til bruk for å komme seg til og fra arbeid. Eventuelle kostnader på leiebil utover dette trekkes av lønnen. Ansatte som skal ha leiebil får tilsendt vilkår.

HMS (1)

Du skal rette deg etter oppdragsgivers HMS-rutiner og de instruksene som gjelder på arbeidsplassen.

HMS (2)

Du som arbeidstaker har et ansvar om å melde fra om forhold som har betydning for HMS. Både til oppdragsgiver og til Helseleverandøren.

HMS (3)

Melding om alvorlige hendelser og kritikkverdige forhold – Ved alvorlige hendelser der du eller andre som er tilknyttet Helseleverandøren er involvert, skal det alltid meldes til oss/din personalkoordinator. 

Som ansatt hos Helseleverandøren kan du også varsle om kritikkverdige forhold som brudd på lovverk og etiske normer. 

Eksempler på hva det kan varsles om:


- Feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse
- Mobbing og diskriminering på arbeidsplassen
- Korrupsjon og maktmisbruk
- Brudd på taushetsplikt

Viktige telefonnummer:


- Brannvesen 110
- Politi 112
- Ambulanse 113


HMS (4) Forbud mot rusmidler

Det aksepteres ikke at medarbeidere i Helseleverandøren jobber påvirket av alkohol
eller rusmidler i arbeidstiden. Bruk av medikamenter som vil kunne påvirke arbeidet
skal være avklart med lege.

Likebehandling

Vikarbyrådirektivet gjør at dere er sikret de samme rettighetene som en fast ansatt.
Dette innebærer at dere har rett til minimum samme lønn som en fast ansatt. Dette
gjelder timelønn, tillegg og rett til overtidsbetaling.

Fast ansettelse

Alle våre ansatte har krav på fast ansettelse etter nye regler fra 01.01.19.Din
konsulent vil tilby deg en stillingsprosent i Helseleverandøren AS. Vi ønsker å tilby så
høy stillingsprosent som mulig for å sikre deg stabilitet og trygghet i ditt arbeidsliv.

Nyttige lenker

Siste nytt

No items found.
Helseleverandøren_Logo_Grafikk
Helseleverandøren_Revidert logo_grafikkHelseleverandøren_Service og handel logo_grafikk
Design og utvikling av M51 Marketing